Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego

obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

„Kocham przedszkole" - Program edukacji przedszkolnej WSiP. Autorki: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska- Miesze.


„Jesteśmy dziećmi Bożymi " - program nauczania religii rzymskokatolickiej
Podstawowym celem wychowania religijnego w wieku przedszkolnym jest ukazanie Boga jako dawcy wszelkiego dobra.Aurorka: I.,T. Czarnecka


Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych autorstwa E. Gruszczyk - Kolczyńskiej E. Zielińskiej
Celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie matematyki i przygotowanie ich do rozwiązywania zadań w okresie szkolnym. Zawiera ćwiczenia i metody pracy z dzieckiem, które dzięki zaangażowaniu dzieci, doświadczaniu stanowią podstawę tworzenia pojęć, umiejętności  i rozwoju myślenia.


Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.
Założeniem metody jest integrowanie funkcji wzrokowo - słuchowo-ruchowych, stymulowanie rozwoju psychomotorycznego. Jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami prowadzi również do kształcenia zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Metoda oddziałuje też na inne funkcje psychiczne, sprzyjając rozwojowi wielu aspektów osobowości. Ma za zadanie uzupełnienie stosowanych.

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim WSiP. Autorki: K. Wojciechowska, K. Wichrowska, O. Wysłowska